WSPÓŁPRACuJMY RAZEM

Zostań partnerem Fundacji DHL

Fundacja DHL jest otwarta na współpracę z różnymi podmiotami.

Zapraszamy zarówno sponsorów jak i inne organizacje, które chciałyby współpracować na zasadach wzajemnej promocji i wsparcia organizowanych działań.

Poniżej znajdują się krótkie opisy i namiary na organizacje, z którymi współpracujemy od wielu już lat, wspomagając się nawzajem.

Fundacja Słonie na balkonie

Fundacja Słonie na balkonie powstała by pomagać dzieciom z problemami psychicznymi oraz ratować życie najmłodszych dzieci, które często po traumatycznych przeżyciach tracą rodzinę, dom, poczucie bezpieczeństwa, radość, chęć do życia.

Przejdź do strony

Kulczyk Foundation

Fundacja rodzinna założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Walczy z dyskryminacją i nierównością dotykającymi kobiety i dziewczynki na całym świecie. Celem jej działań jest budowa rzeczywistości pozbawionej ograniczeń ze względu na płeć.

Przejdź do strony

Fundacja Happy Kids

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości. Wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach traktujące dziecko jako podmiot praw człowieka.

Przejdź do strony

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Przejdź do strony

Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy w Bogumiłku

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy im. Jana brzechwy w BOGUMIŁKU od ponad 38 lat służy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie – upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Przejdź do strony

Dom Dziecka w Grotnikach

Dom Dziecka w Grotnikach jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. W Domu Dziecka jest ponad 30 dzieci w różnym wieku. Dzieci nadrabiają wszystko to, czego były pozbawione w swoich pierwszych latach życia, a ich radość odkrywania jest wielką nagrodą dla wychowawców.

Przejdź do strony

Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi składa się z 3 domów, które znajdują się w Łodzi. Dom Dziecka organizuje dla swoich podopiecznych systematyczne zbiórki pod nazwą „Przywróćmy dzieciom radość”.

Przejdź do strony

Daj piątaka na dzieciaka

Daj piątaka na dziecka to bieg charytatywny, który organizuje Fundacja Kolorowy Świat. DHL jest partnerem strategicznym biegu. Fundacja jest jedną z niewielu organizacji w Polsce zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Przejdź do strony