Zostań partnerem Fundacji DHL

Fundacja DHL jest otwarta na współpracę z różnymi podmiotami. Zapraszamy zarówno sponsorów jak i inne organizacje, które chciałyby współpracować na zasadach wzajemnej promocji i wsparcia organizowanych działań.
Poniżej znajdują się krótkie opisy i namiary na organizacje, z którymi współpracujemy od wielu już lat, wspomagając się nawzajem. Zapraszamy do dołączenia do grona naszych partnerów!

Fundacja Słonie na balkonie

Fundacja Słonie na balkonie powstała by pomagać dzieciom
z problemami psychicznymi. Pracujemy po to, by ratować życie najmłodszych dzieci, które często po traumatycznych przeżyciach tracą rodzinę, dom, poczucie bezpieczeństwa, radość, chęć do życia.

www.slonienabalkonie.pl

Pracownia Alternatywnego Wychowania

Pracownia Alternatywnego Wychowania działa od 1996 roku. Założona została przez psychologów i pedagogów pragnących zmienić panujące w oświacie stosunki oraz praktykę nauczania i wychowania. PAW jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie zajmuje się od lat socjoterapią.

pawpracownia.wordpress.com

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Bogumiłku

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W BOGUMIŁKU od ponad 38 lat służy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie – upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

www.bogumilek.neostrada.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

W swej strukturze Centrum skupia 10 jednostek organizacyjnych oraz posiada 5 ambulansów umożliwiające pobieranie krwi w systemie mobilnym. Zaopatruje w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających w obrębie woj. mazowieckiego, a w razie potrzeby, w ramach współpracy placówki spoza terenu działalności, dostarczając rocznie ok. 40 tys. litrów krwi tj. ok. 110 litrów dziennie.

www.rckik-warszawa.com.pl