O Fundacji DHL

Fundacja DHL Parcel Dostarczamy Dobro realizuje ogólnopolskie i lokalne programy z zakresu pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej i wolontariatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Fundacja realizuje zarówno autorskie programy prowadzone indywidualnie, jak również współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.

Misja i cele

Celem Fundacji jest działalność na rzecz:

 • pomocy społecznej i charytatywnej,
 • opieki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • promowanie u budowanie świadomości idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • edukacji ekologicznej i ochrony środowiska,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków.

Fundator

DHL – światowa firma logistyczna

DHL jest globalnym liderem na rynku usług logistycznych i „Światową firmą logistyczną”. Specjalizuje się w międzynarodowych przesyłkach ekspresowych, frachcie lotniczym i oceanicznym, transporcie drogowym i kolejowym, logistyce kontraktowej oraz międzynarodowych usługach pocztowych. Globalną sieć tworzy ponad 220 krajów i terytoriów, a 275 000 pracowników na całym świecie oferuje klientom najwyższej jakości usługi i lokalną wiedzę, spełniając ich potrzeby w zakresie łańcucha dostaw. DHL przyjmuje zasady odpowiedzialności społecznej przez wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu, pomoc logistyczną w czasie katastrof i klęsk żywiołowych oraz edukację.

Więcej informacji na stronie www.dhl.com.pl

Zarząd Fundacji

 • Malwina Głowacka
 • Marta Górecka
 • Anna Krysiak
 • Emilia Olejniczak
 • Krzysztof Poznański

Rada Fundacji


Członkowie:

Agata Boroń
Mateusz Mochocki
Anna Rachoń
Nina Parchan
Wojciech Bogdanowicz
Justyna Dąbrowska
Monika Lipińska
Anna Jędryka
Magda Bugajło