O Fundacji DHL

Fundacja DHL realizuje ogólnopolskie i lokalne programy z zakresu pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej i wolontariatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Fundacja realizuje zarówno autorskie programy prowadzone indywidualnie, jak również współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.

Misja i cele

Celem Fundacji jest działalność na rzecz:

  • pomocy społecznej i charytatywnej,
  • opieki zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • promowanie u budowanie świadomości idei społecznej odpowiedzialności biznesu
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • edukacji ekologicznej i ochrony środowiska,
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków.

Fundator

DHL – światowa firma logistyczna

DHL jest globalnym liderem na rynku usług logistycznych i „Światową firmą logistyczną”. Specjalizuje się w międzynarodowych przesyłkach ekspresowych, frachcie lotniczym i oceanicznym, transporcie drogowym i kolejowym, logistyce kontraktowej oraz międzynarodowych usługach pocztowych. Globalną sieć tworzy ponad 220 krajów i terytoriów, a 275 000 pracowników na całym świecie oferuje klientom najwyższej jakości usługi i lokalną wiedzę, spełniając ich potrzeby w zakresie łańcucha dostaw. DHL przyjmuje zasady odpowiedzialności społecznej przez wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu, pomoc logistyczną w czasie katastrof i klęsk żywiołowych oraz edukację.

Więcej informacji na stronie www.dhl.com.pl

Zarząd Fundacji

  • Emilia Olejniczak
  • Malwina Głowacka
  • Aneta Cegiełka

Rada Fundacji


Przewodniczący: Aneta Karlińska
Wiceprzewodniczący: Wojtek Bogdanowicz
Członkowie:

Michał Fafius
Monika Froncka
Mateusz Mochocki
Agnieszka Błaś